Digitalna transformacija poslovanja v podjetju Pro monting d.o.o.

Namen naložbe: spodbuditi rast in razvoj našega podjetja s pomočjo vlaganj v digitalizacijo poslovanja.

Cilji naložbe so: digitalna preobrazba v podjetju z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditev digitalnim trgom, izboljšanje kompetenc zaposlenih, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sofinanciranje operacije: do 70.000,00 EUR. Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.