O podjetju Preberi več »

Storitve Preberi več »

Zaposlitev Preberi več »

Trenutni projekti Preberi več »

Aktualno Preberi več »

 

Storitve


Podjetje PRO Monting d.o.o. nudi kakovostne in strokovne montaže ter inštalacije
v  industrijske namene na sledečih področjih:

ELEKTRO MONTAŽA:

 • Industrijska montaža,
 • hišne inštalacije,
 • fotovoltaika,
 • transportna tehnika.

MEHANSKA MONTAŽA:

 • Montaža kovinskih konstrukcij,
 • transportna tehnika,
 • montaža strojev in opreme,
 • montaža regalnih skladišč,
 • robotika.

VARJENJE po različnih postopkih

SERVISI IN VZDRŽEVANJE

 • Remonti,
 • vzdrževanje proizvodnih linij.

Na podlagi vaše dokumentacije, tehnoloških zahtev in ogleda kraja same investicije, Vam pripravimo oceno stroškov montaže, predstavimo predvideni potek del, projektno ekipo (vodja projekta, vodja gradbišča, vodje skupin, monterji, …) ter potrebno opremo za izvedbo del, vse z namenom, da bi dela dokončali kvalitetno v predvidenih rokih in v predvidenih finančnih sredstvih.
Z vsem temi ukrepi v največji možni meri zmanjšamo Vaše tveganje glede pojava nepredvidenih situacij, možnih zapletov in s tem posledično povečanja stroškov vaše investicije.